Spring til indholdet (Tryk Enter)

Alt dét med småt

Handelsbetingelser

HBA Business School ApS
HBA Business School ApS driver forretning med undervisning som formål, herunder at tilbyde kurser og uddannelse inden for ledelse.

1. Tilmelding og betaling:

1.1. Tilmelding til en uddannelse sker senest 7 dage før kursusstart. Ved tilmelding accepterer du, at du efterfølgende kan blive kontaktet vedr. endelig bekræftelse. Den indtastede data opbevares og behandles af HBA Business School.

1.2. Betaling 14 dage netto forfald

1.2.1. Betaling for kurset er senest til forfald samtidig med uddannelsesstart

1.3. Prisfastsættelse: HBA Business School ApS fastsætter uddannelsespriserne, som kan variere fra uddannelse til uddannelse

1.4. Afbestillingsregler: Afbestilling af en uddannelsesplads er mulig senest 30 dage inden uddannelsesafholdelse og giver ret til fuld refusion af uddannelsesprisen. Afbestilling senere end 30 dage inden uddannelsesafholdelse giver ret til 50% refusion af uddannelsesprisen. Afmelding skal ske skriftligt.

1.5. Ved udeblivelse opkræves 100 pct. af uddannelsesprisen.

2. Gennemførelse af kurset:

2.1. Uddannelserne omfatter uddannelse inden for ledelse

2.2. Uddannelserne afholdes på en fysisk lokation eller online

2.3. Varighed og omfang af kurserne varierer fra uddannelse til uddannelse

3. Krav til deltagelse:

3.1. Krav til deltagelse vil blive specificeret på den enkelte uddannelse

4. Ændringer i tilmelding og uddannelsesprogram:

4.1. Ændring af tilmelding til et senere hold kan ske én gang med 14 dages varsel

4.1.1. Afbestillingsregler gælder stadig for ændringer af tilmelding

4.2. HBA Business School ApS kan med 30 dages varsel rykke en uddannelse til en anden dato

4.3. HBA Business School ApS forbeholder sig ret til at aflyse en uddannelse, hvis der ikke er tilstrækkeligt med tilmeldinger. I så fald vil tilmeldte studerende blive tilbudt at deltage på en anden uddannelse eller modtage refundering af uddannelsesprisen

5. Ansvar og erstatning:

5.1. HBA Business School ApS fraskriver sig ansvaret i tilfælde af force majeure eller andre uforudsete omstændigheder

5.2. HBA Business School ApS har ikke ansvar for skader forvoldt af studerende eller andre

5.3. HBA Business School ApS fraskriver sig ethvert ansvar for skade eller tab som følge af studerendes deltagelse i uddannelserne

5.4. HBA Business School Aps er ikke ansvarlig for eventuelle støtteordninger eller puljer som tildeles i forbindelse med kursusdeltagelse

5.4.1. Det er de studerendes eget ansvar at leve op til de altid gældende regler for området og overholde alle gældende frister for ansøgning

5.4.2. En studerende i samråd med repræsentant fra HBA Business School ApS kan overgå bestemmelser om tilmelding og betaling såfremt den studerende er i dialog med HBA Business School ApS har reserveret sin plads under forudsætning af tildeling af støtte (SVU el. lign.)

5.4.2.1. I tilfælde af manglende tildeling som følge af: Den studerende eller virksomheden denne repræsenterer ikke overholder tidsfrist(er), angiver ikke-korrekte eller manglende oplysninger, aldersmæssigt (under 25 år og over 65 år), uddannelsesmæssig baggrund, eller at virksomheden ikke har den nødvendige NEMKONTO for modtagelse af refusion – er det ikke HBA Business School ApS’s ansvar og betaling skal stadig forekomme for deltagelse

5.5. Personoplysninger:

5.6. HBA Business School ApS overholder persondataloven og EU’s persondataforordning 

Handelsbetingelserne er sidst opdateret d. 4. oktober 2023